O firmie
EGOLIT Sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi XX Wydział KRS pod nr 0000228498

NIP 775-24-80-437
REGON 473299515
Wysokość kapitału zakładowego - 110000 zł


Posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia.
Transport odpadów jest realizowany pod nadzorem DORADCY ADR
Oferta
Szanowni Państwo!

Firma EGOLIT, którą pragniemy przedstawić jest nowa jakością na rynku odpadów przemysłowych. Każda działalność gospodarcza opiera się na pracy ludzi, a naszą firmę tworzą fachowcy od 15 lat działający w tej branży. Doświadczenie, wiedza i umiejętności, jest tym, co pragniemy Państwu zaoferować.
Oferujemy szeroko rozumiane usługi w zakresie ochrony środowiska. Nasi specjaliści pomogą Wam rozwiązać wszystkie problemy.

Naszym motto to:

„Jest wiele miejsc unieszkodliwiana odpadów, my znamy je wszystkie,
znajdziemy dla Was najlepsze rozwiązanie”.


Czyli takie, które będzie najbardziej optymalne, gwarantujące pewność unieszkodliwienia odpadów a równocześnie konkurencyjne cenowo.

Wasze odpady odbierzemy transportem spełniającym konwencje ADR, pod nadzorem doradcy ds. transportu materiałów niebezpiecznych. Przejmiemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam odpady na czas transportu i ich unieszkodliwienia. Przedstawimy dokumenty potwierdzające dokonanie wykorzystania, unieszkodliwienia lub składowania odebranych od Waszej Firmy odpadów.

Współpracujące z nami zakłady unieszkodliwiania odpadów chętnie poddadzą się auditom i przyjmą Waszych przedstawicieli demonstrując warunki unieszkodliwiania odpadów. Wiele z nich posiada certyfikaty ISO 9000 i 14000.

W związku z powyższym chcielibyśmy złożyć ofertę na zagospodarowanie wytwarzanych odpadów.

Jednocześnie oświadczamy, że posiadamy decyzje wydane przez Starostę Kutnowskiego znak RŚ.6233.7.13 i RŚ.6233.15.2014 upoważniające do prowadzenia działalności związanej z zagospodarowywaniem odpadów oraz wiedzę, doświadczenie i uprawnienia naszych pracowników.

Łączymy wyrazy szacunku.

Z poważaniem Romuald Michalak
Prezes Zarządu
Kontakt
Łanięta 21a
99-306 Łanięta
tel/fax: (24) 356-75-26
email: biuro@egolit.pl

Zarząd
tel. 691-061-101
email: romek.michalak@egolit.pl

Dział handlowy
tel. 500-26-84-84
email: daniel.sujecki@egolit.pl

Mapa dojazdu

Zdjęcia
Posiadamy samochody
na każdą okazję:Do magazynowania i transportu odpadów niebezpiecznych stosujemy kontenery ASP800: