O firmie
EGOLIT Sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi XX Wydział KRS pod nr 0000228498

NIP 775-24-80-437
REGON 473299515
Wysokość kapitału zakładowego - 110000 zł


Posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia.
Transport odpadów jest realizowany pod nadzorem DORADCY ADR
Odpady zbierane i unieszkodliwiane
BDO nr 000007567
Oferta
Szanowni Państwo!

Firma EGOLIT, którą pragniemy przedstawić jest nowa jakością na rynku odpadów przemysłowych. Każda działalność gospodarcza opiera się na pracy ludzi, a naszą firmę tworzą fachowcy od 15 lat działający w tej branży. Doświadczenie, wiedza i umiejętności, jest tym, co pragniemy Państwu zaoferować.
Oferujemy szeroko rozumiane usługi w zakresie ochrony środowiska. Nasi specjaliści pomogą Wam rozwiązać wszystkie problemy.

Naszym motto to:

„Jest wiele miejsc unieszkodliwiana odpadów, my znamy je wszystkie,
znajdziemy dla Was najlepsze rozwiązanie”.


Czyli takie, które będzie najbardziej optymalne, gwarantujące pewność unieszkodliwienia odpadów a równocześnie konkurencyjne cenowo.

Wasze odpady odbierzemy transportem spełniającym konwencje ADR, pod nadzorem doradcy ds. transportu materiałów niebezpiecznych. Przejmiemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam odpady na czas transportu i ich unieszkodliwienia. Przedstawimy dokumenty potwierdzające dokonanie wykorzystania, unieszkodliwienia lub składowania odebranych od Waszej Firmy odpadów.

Współpracujące z nami zakłady unieszkodliwiania odpadów chętnie poddadzą się auditom i przyjmą Waszych przedstawicieli demonstrując warunki unieszkodliwiania odpadów. Wiele z nich posiada certyfikaty ISO 9000 i 14000.

W związku z powyższym chcielibyśmy złożyć ofertę na zagospodarowanie wytwarzanych odpadów.

Jednocześnie oświadczamy, że posiadamy decyzje wydane przez Starostę Kutnowskiego znak RŚ.6233.7.13 i RŚ.6233.15.2014 upoważniające do prowadzenia działalności związanej z zagospodarowywaniem odpadów oraz wiedzę, doświadczenie i uprawnienia naszych pracowników.

Łączymy wyrazy szacunku.

Z poważaniem Daniel Sujecki
Prezes Zarządu
Kontakt
Łanięta 21a
99-306 Łanięta
tel/fax: (24) 356-75-26
email: biuro@egolit.pl

Zarząd
tel. 500-26-84-84
email: daniel.sujecki@egolit.pl

Mapa dojazdu

Zdjęcia
Posiadamy samochody
na każdą okazję:Do magazynowania i transportu odpadów niebezpiecznych stosujemy kontenery ASP800: